Inbrottslarm

  

Ett inbrottslarm fungerar oftast avskräckande på den som tänkt bryta sig in, det påkallar uppmärksamhet. I dag finns trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmet bör vara kopplat mot en larmcentral. Inbrottslarmet kan kombineras med brandlarm, passagekontroll, kameraövervakning, överfallslarm / trygghetslarm, vattenskada m.m.   

 

Brandskydd

 

En brandvarnare är en bra  livförsäkring. Brand orsakar oftast större skada än inbrott. Därför bör du komplettera ditt inbrottslarm med rökdetektorer..

Även om du försöker undvika riskerna kan olyckan vara framme.

Passersystem

 

Allt fler upptäcker fördelen med ett passagesystem. Istället för nycklar används kort eller beröringsfria brickor som vid förlust enkelt kan spärras,utan kostsamma låsbyten. Det ger dig även möjlighet att se vem som passerat viilka dörrar och när.

Passagesytemet kan även fjärrmanövreras och integreras med inbrottslarmet.

Vi leverarar allt från enkla kodlås till avancerade system.

 

Kameraövervakning

 

Ett kamerasystem ökar säkerheten genom både övervakning och identifiering av eventuella inkräktare. Kamerasystemen finns för både det enkla och det mer avancerade behovet och går utmärkt att integrera med inbrottslarmet / passagekontroll.

Detta innefattar analoga,digtala kameror,lagringsenheter, monitorer m.m.Vi erbjuder ett komplett utbud.

 

 

Överfallsskydd

 

Är du i behov av ett överfallslarm eller trygghetslarm i din miljö? Vi tillhandahåller alla typer för att tillgodose dina behov.  Du kanske vill skapa en tryggare arbetsmiljö i din butik... hemma... Då kan vi kombinera detta med ditt inbrottslarm för direktkoppling till larmcentral.