INBROTTSLARM

  • larm1
  • larm2
  • larm3
  • larm4
Ett inbrottslarm fungerar avskräckande på den som tänkt bryta sig in, det påkallar uppmärksamhet. I dag finns  ett stort utbud av trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmet bör vara kopplat mot en larmcentral. Inbrottslarmet kan kombineras med brandlarm, passagekontroll, kameraövervakning, överfallslarm / trygghetslarm, vattenlarm m.m.   

Kraven från försäkringsbolagen är idag hårda och det gäller att anpassa larmet efter kraven du får, hör av er till oss så hjälper vi er att hitta ett larm  som passar era krav.
Här nedan finns en liten film på hur ett av våra trådlösa larmsystem fungerar, detta systemet fungerar väldigt bra som ett hemmalarm! Tänk på att trådlösa larm är inte godkända att använda i butiker/lokaler som har larmkrav av sitt försäkringsbolag.